خط خوردن هافبک چلسی از لیست برزیل برای کوپا آمریکا