تجهیز پایانه تاکسیرانی صادقیه به دوربین‌های نظارت تصویری در غرب تهران