کمیته صیانت سازمان لیگ اعلام کرد؛ کارگروهی ویژه بازی‌های لیگ برتر را زیر نظر دارد