حماس و جهاد اسلامی بازداشت‌های خودسرانه را در کرانه باختری محکوم کردند