کمپانی Gionee با تولید Elife E8 به جنگ بزرگان خواهد رفت