برگزاری جشنواره کشوری فرهنگ و هنر اقوام ایرانی در سنندج