قدرت‌نمایی داخلی؛ مقایسه نمونه تصاویر ثبت شده توسط سنسور سونی و سنسور ایزوسل در گلکسی اس 6