برنامه های بزرگداشت آیت الله ابوترابی در استان یزد اعلام شد