اسامی یازده مرد فولادی برای تقابل با لوکوموتیورانان