شکار یک هیولای 4 و نیم متری در سواحل رودخانه ای در ...