اندروید بعدی افزایش سرعت چشمگیری را به لطف کامپایلر بهینه خواهد دید