دیدار اسقف اعظم و نمایندگان ارامنه با رییس سازمان انرژی اتمی