پلیس جغتای خودرو سواری با بیش از 18 میلیون ریال خلافی را توقیف کرد