برگزاری ‌همایش «روزی با ریاضی» با حضور 400 دانش‌آموز ‌زنجانی ‌