مسمومیت 10 كارگر پالایشگاه امام خمینی(ره) بر اثر نشت گاز H2S