شهید رهبری: به دانش‌آموزان توصیه می‌کنم تقوی را پیشه کنند