ایستادگی در برابر زورگویی دشمنان و حفظ هویت اسلامی بهترین دستاورد انقلاب است