پوتین از برخی تلاش‌ها برای توجیه اقدامات آلمان نازی ...