آیت الله مقتدایی: آل سعود هیچ سنخیتی با چهره رحمانی اسلام ندارد