قیمت پایه‌ی محصولات شیمیایی در نیمه‌ی دوم اردیبهشت