انتقاد پوتین از برخی تلاش‌ها به منظور توجیه اقدامات آلمان نازی