مبلغان با حضور در جمع دانشجویان و دانش‌آموزان فاصله‌ها را کم کنند