جزئیات انتشار اطلاعات مهم شرکت‌ها در کدال اعلام شد