انهدام باند قاچاقچیان مسلح و کشف حدود 1500کیلو مواد مخدر در سیرجان