واکنش برانکو به محرومیت خانزاده؛ هر کس به هواداران پرسپولیس توهین کند باید به اشد مجازات محکوم شود