انعقاد موافقتنامه 75 هزار میلیارد تومانی در کرما‌ن/دولت شیشه‌ای باید در سراسر کشور به وجود آید