عدم‌حضور مقامات‌کاخ‌سفید درمراسم‌استقبال‌از بارزانی