برنده دو میلیاردی بانک تجارت جایزه خود را به ستاد جهیزیه اهدا کرد