بیش از ۵۰ درصد از زوج‌ها به دلیل عدم شناخت تفاوت های فردی از زندگی احساس رضایت ندارند