کارشناسان تجدید چندباره مزایده سرخابی‌ها را تحلیل کردند/این طلسم شکستنی نیست