درگیری‌های شدید و کوچ دسته‌جمعی اهالی تعز یمن+فیلم