رقابت 92 دانش‌آموز خوزستانی برگزیده در مرحله دوم المپیادهای علمی کشور