هاشمی‌رفسنجانی به سوالات دانشجویان امیرکبیر پاسخ نداد و رفت