بیش از دو هزار دانش‌آموز زیرپوشش کمیته امداد اردبیل هستند