توضیح فروزان در خصوص استوک نارنجی/ هواداران استقلال را بیشتر از استوکم دوست دارم + عکس