دیدار با بنیادکار مهمترین بازی فصل پرسپولیس است | هواداران پشت تیم محبوبشان ایستادند و به خیلی‌ها در