هدایتی: الان دنبال شادی هواداران هستیم؛ بعدا حرف می‌زنم