کتاب «زندگی معنوی» در فرهنگسرای مهر نقد و بررسی می شود