حقوق همتراز ۵ یا ۶ وزارتخانه از آموزش و پرورش کمتر است/ آرزوی معلم شدن در ذهن بچه‌ها نیست