برانکو: بازیکنی که به حیثیت هواداران خدشه وارد می‌کند باید با اشد مجازات مواجه شود