جنگ یمن تاکنون ۳۰ میلیارد دلار برای عربستان هزینه داشته است