دور نخست مسابقات انتخابی تیم ملی تالو ووشو برگزار شد