هدیه ٢ میلیونی برای اعضای تیم ٩٨ حاشیه‌ساز شد/کار خیر برای درآمدزایی!