تلاش برای بازبرگرداندن خواننده حامی فتنه گران! +عکس