هاشمیان: مشکلی پیش نیاید برای بازی به ورزشگاه می روم