فرماندار تنگستان:مصوبات شورای فرهنگ عمومی با تلاش گروه های تخصصی اجریی شود