مدیران لیگ برتری برای ارتقا دانش به ایتالیا می‌روند!/ بازدید از کمپ تیم‌های ملی و تماشای مسابقه سری A