قدیری ابیانه: مذاکرات به نتیجه دلخواه ما نخواهد رسید/ قنبری: باید با جهان تعامل داشت