حضور بانک ملت در بیستمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران