8 مصدوم در دومین حادثه گازگرفتگی در پالایشگاه شازند